DANSK  |  ENGLISH  |  DEUTSCH

test

Mission

EYEBABs mission er at udvikle koncepter, produkter og services, der skaber værdi for brugerne og hjælper dem nærmere de individuelle ydre grænser i leg, læring, sport og rehabilitering.

- EYEBAB - “Evolutionize Your Eyes, Body and Brain” bygger på menneskets evne til læring gennem erfaringer. Synet er det overordnede aspekt i denne proces, idet al motorisk aktivitet er visuelt planlagt og styret.

- Begrebet “Syn” betegner evnen til at interagere med omgivelserne, gennem ideel integration af al til rådighed værende sanseinformation, forståelse og erfaring (det er i biologiens verden grunden til at vi overhovedet har hjernen).

Evolutionize Your Eyes, Body and Brain

EYEBAB | Copyright ©