test

Mission og vision

EYEBAB - “Evolutionize Your Eyes, Body and Brain” bygger på menneskets evne til læring gennem erfaringer. Synet er det overordnede aspekt i denne proces, idet al motorisk aktivitet er visuelt planlagt og styret.

Begrebet “Syn” betegner evnen til at interagere med omgivelserne, gennem ideel integration af al til rådighed værende sanseinformation, forståelse og erfaring (det er i biologiens verden grunden til at vi overhovedet har hjernen).

Vi begrænses naturligt og individuelt af vores fysik og fysiske rammer, men det er vores syn, herunder visuel erfaring, kompetence og reaktionsevne, der bestemmer, hvor tæt på grænsen for de fysiske rammer vi kan bevæge os.

EYEBABs mission er at udvikle koncepter, produkter og services, der skaber værdi for brugerne og hjælper dem nærmere de individuelle ydre grænser i leg, læring, sport og rehabilitering.

Evolutionize Your Eyes, Body and Brain

EYEBAB | Copyright ©